Skip to content Skip to footer

Integritetspolicy för 24 EL STOCKHOLM AB

Vi på 24 EL STOCKHOLM AB värnar om våra kunders personuppgifter och tar integritet på allvar. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av personlig information vi samlar in, hur vi använder den informationen och hur vi skyddar den.

1. Insamling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter från kunder och andra personer som vi interagerar med, inklusive namn, kontaktinformation (såsom adress, telefonnummer och e-postadress), betalningsinformation och information om elinstallationer. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser gentemot kunder och för att kunna utföra våra tjänster på ett säkert och effektivt sätt.

2. Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifterna som vi samlar in för att uppfylla våra förpliktelser gentemot kunder och för att kunna utföra våra tjänster på ett säkert och effektivt sätt. Vi kan också använda personuppgifter för att skicka marknadsföringsinformation och för att förbättra våra tjänster. Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

3. Skydd av personuppgifter

Vi vidtar tekniska åtgärder samt åtgärder inom organisationen för att skydda personuppgifterna vi samlar in från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Vi begränsar tillgången till personuppgifter endast till våra anställda som behöver denna information för att utföra sina arbetsuppgifter.

4. Rättigheter för personuppgiftsinnehavare

Personuppgiftsinnehavare har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter, rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter, radering av personuppgifter, begränsning av användningen av personuppgifter och att invända mot användningen av personuppgifter. Personuppgiftsinnehavare kan också dra tillbaka sitt samtycke till användningen av personuppgifter när som helst.

5. Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om hur vi hanterar personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon. Vi svarar gärna på eventuella frågor eller funderingar du kan ha.